Invent Medic Sweden AB tidigarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för Q1 2024.

Invent Medic Sweden AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av den första kvartalsrapporten för 2024 till den 29 april 2024. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 7 maj 2024. 

Ladda ner: Release