Regulatorisk

Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké 2022 – Fortsatt stabil försäljningsökning och genomfört förvärv av FlowCup.

Publicerad den 28 februari 2023Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2022. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Sammanfattning av fjärde kvartalet 2022 Försäljningen ökade med 80% jämfört med samma kvartal 2021 samtidigt som kostnaderna...
Ladda ner: Invent Medic Sweden Bokslutskommunike Q4 2022
, Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké
Läs mer