Invent Medics tidigare VD Karin Bryder lämnar bolaget

Publicerad den 20 december 2021Invent Medic meddelar att bolagets tidigare VD Karin Bryder har bestämt sig för att avsluta sin nuvarande tjänst med fokus på produktstrategi och lämnar bolaget den 31 mars 2022. Karin har varit en drivande kraft för Invent Medic under åtta års tid. Under hennes...
Läs mer
Regulatorisk

Sista dag för handel med BTA i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 22 november 2021EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA...
Ladda ner: Release
Läs mer