Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Publicerad den 5 maj 2022Idag, den 5 maj 2022, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Röstlängdens fastställdes till att omfatta 13,83% av bolagets samtliga...
Ladda ner: Release
Läs mer