Invent Medics nyemission om 29,8 MSEK i februari 2020

Kapitalanskaffning för att etablera Efemia i merparten av Europa och USA inom tre år

Efter mycket starkt gensvar från distributörer och hälsovårdsaktörer i Norden, Tyskland och Storbritannien genomför Invent Medic nu en nyemission för att kunna lansera produkten i fler europeiska länder samt i USA.

 

Efemia: En effektiv lösning på ett problem som drabbar var femte kvinna

Ansträngningsinkontinens (SUI) drabbar omkring 20 procent av alla kvinnor, och symtomen märks framförallt av vid fysisk aktivitet. Efemia är en patentskyddad produkt som erbjuder en enkel, effektiv och operationsfri lösning för SUI. Invent Medic har genomfört framgångsrika kliniska studier med produkten, och hela 83 procent av hjälpta studiedeltagare i en studie har uppgivit att de kommer att fortsätta använda produkten.

Fler lanseringar i Europa samt i USA

Efemia finns tillgänglig i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien från och med Q1 2020. Bolaget planerar nu en fortsatt offensiv expansion med fler lanseringar i Europa samt i USA under de kommande tre åren. Under denna period beräknas Invent Medic även nå break-even för den Efemia-relaterade verksamheten. Bolaget kommer även att fortsätta ta fram fler innovativa produkter för kvinnor mitt i livet. 

Investerarträffar under teckningsperioden

– Klicka på respektive datum för anmälan –

12 februari
kl. 11.30-13.00

Malmö Börshus
Skeppsbron 2

12 februari
kl. 17.30-19.30

Hotel Skt. Petri
Krystalgade 22

13 februari
kl. 11.30-13.00

Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyen 36

14 februari
kl. 11.30-13.00

At Six Hotel
Brunkebergstorg 6

Nedräkning tills teckningsperioden avslutas

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Tidslinje för nyemissionen

Preloader
 • Investerarlunch Malmö 12 februari

  Malmö Börshus
  Skeppsbron 2
  kl. 11.30-13.00

 • Investerarträff Köpenhamn 12 februari

  Hotel Skt. Petri
  Krystalgade 22
  kl. 17.30-19.30

 • Teckningsperioden inleds

  13 februari 2020

 • Investerarlunch Göteborg 13 februari

  Elite Park Avenue Hotel
  Kungsportsavenyen 36
  kl. 11.30-13.00

 • Handel med uniträtter respektive BTU inleds

  13 februari 2020

 • Investerarlunch Stockholm 14 februari

  At Six Hotel
  Brunkebergstorg 6
  14 februari kl. 11.30-13.00

 • Handel med uniträtter avslutas

  25 februari 2020

 • Teckningsperioden avslutas

  27 februari 2020

 • Handel med BTU avslutas

  ca mitten av mars 2020

Filmer